مقاله ها

خوابگاه

  • دانشجویانی که نیاز به خوابگاه دارند جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به مدیریت خدمات دانشجویی و رفاهی مراجعه نمایند.
  • به اطلاع کلیه دانشجویان خواهر میرساند تعدادی از واحدهای مسکونی در نزدیک ترین مکان به موسسه جهت واگذاری بصورت خوابگاه روزانه و دائم آماده تحویل می باشد.علاقمندان درخواست کتبی خود را سریعا به دفتر خدمات رفاهی دانشجویی اعلام نمایند.یادآوری می گردد واگذاری بر اساس اولویت درخواست خواهد بود.
  • پیگیری اسکان دانشجویان عزیز از جهت قیمت و مکان مناسب و نزدیک به محل تحصیل به عهده این مدیریت بوده و دانشجویان می توانند با مراجعه به این واحد فرم درخواست خوابگاه را دریافت و پس از تکمیل و تائید فرم توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی/رئیس حراست و مدیر خدمات دانشجویی و رفاهی به آدرس مورد نظر مراجعه و امور مربوط به اسکان و تعیین صلاحیت را انجام دهند.

لازم به ذکر است تنها دانشجویان شهرستان ها می توانند از خوابگاه استفاده نمایند.

خوابگاه به 2 صورت روزانه و دائم در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی