مقاله ها

کنکور بدن آزمون

کنکور بدن آزمون
به اطلاع دانشجویان میرساند باتوجه به آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر مصوب 5/2/90 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به اطلاع کلیه علاقمندان استفاده از این آیین نامه می رساند که جهت شناخت از مواد این آیین نامه به سایت زیر به آدرس :
 
مراجعه نمایند.