مقاله ها

تابلو اعلانات تحصیلات تکمیلی

 پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد ٩٦ 
 
قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ورودي بهمن٩٥

 

دانشجويان مي بايست نهايتا تا تاريخ ٩٧/٤/٣٠ فايل تكميل شده پروپوزال خود را به همراه گزارش پيشينه پژوهش ايرانداك (جهت عدم تكراري بودن موضوع پايان نامه) به مديران گروه خود تحويل دهند. فرم پروپوزال در سايت دانشگاه،در بخش امورتحصيلات تكميلي، موجود مي باشد.

 

 

 

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله دوم تکمیل ظرفیت ارشد 96

 فايل راهنماي ثبت نام