مقاله ها

تابلو اعلانات تحصیلات تکمیلی

 مقطع كارشناسي ارشد 
 
دانشجوياني كه تاكنون از پايان نامه خود دفاع ننموده اندبا توجه به اتمام سنوات تحصيلي مجاز خواهشمند است هرچه سريعتر فرم اعلام امادگي دفاع و تسويه مالي و فرم تعهد خود را پس از تكميل نمودن تا تاريخ ١٥ مرداد به اموزش تحويل نمايند.
 

 

 

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله دوم تکمیل ظرفیت ارشد 96

 فايل راهنماي ثبت نام