مقاله ها

فرم های تحصیلات تکمیلی

 

فرم های تحصیلات تکمیلی

اعلام استاد راهنما

دریافت فایل
بخش های اصلی پایان نامه دریافت فایل
ثبت پرپوزال دریافت فایل

فرم پیشرفت کار

دریافت فایل

تمدید پایان نامه

دریافت فایل
نمونه قالب پایان نامه (Template) دریافت فایل

شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

دریافت فایل

فرم آمادگی دفاع

دریافت فایل

فرم تسویه حساب قبل از دفاع

دریافت فایل

  فرم تحویل صحافی

دریافت فایل

فرم معادل سازی دروس

دریافت فایل

تعهدنامه اصالت اثر و واگذاری  حقوق دریافت فایل
فرم حذف پزشکی دریافت فایل
فرم حذف دروس جبرانی دریافت فایل
نکات مهم آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی سال 1394 به بعد دریافت فایل