مقاله ها

اطلاعیه ها مالی​

بسمه تعالي


اطلاعيه مالي
**دانشجوياني که بدهکار بوده ونسبت به تسويه بدهي خود تا کنون اقدام ننموده اند مي بايست هرچه سريعتر نسبت به تسويه کامل بدهي خود اقدام نمايند در صورت عدم تسويه از حضور درجلسه
امتحانات محروم و نمره صفر براي دروس آن ها لحاظ خواهد شد**                                      

شناسه واریز ثابت برای دانشجویان : 37000803165

((واحد مالی))بسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان:

موارد ذيل را به دقت مطالعه نموده ودر زمان برگزاري امتحانات پايان ترم رعايت فرماييد.

(1). باتوجه به اين که آخرين زمان دريافت کارت ورود به جلسه تاريخ 30/09/95 ميباشد هرچه سريعتر نسبت به تسويه بدهي خود اقدام فرماييد.

(2). در زمان امتحانات امکان دريافت کارت ورود به جلسه وجود ندارد .

(3). دانشجويان کارداني و کارشناسي در صورت داشتن بدهي تا سقف 100 هزار تومان و کارشناسي ارشد تا سقف 300 هزار تومان ميتوانند کارت ورود به جلسه امتحان دريافت و در اولين فرصت بدهي خود را صفر نمايند.

(4). در زمان برگزاري امتحانات به همراه داشتن کارت دانشجويي و کارت امتحانالزامي است در غير اين صورت دانشجو اجازه حضور در جلسه امتحان را ندارد.

(5). در زمان برگزاري امتحانات راًس ساعت20/8 دقيقه صبح تمامي درب‌ها بسته ميشود و از ورود دانشجويان  به سرجلسه امتحان ممانعت به عمل مي آيد.

(6).دانشجويان در زمان امتحانات حتي المقدور از مراجعه به دانشگاه جهت انجام امور اداري خودداري فرمايند.

(7).لازم به ذکر است که کنترل کارت دانشجويي و کارت ورود به جلسه از درب اصلي دانشگاه انجام خواهد شد.پرداخت شهریه با شناسه واریز

پرداخت شهریه (ورودی94)با شناسه واریز

پرداخت شهریه با شناسه واریز کارشناسی ارشد

 آئین نامه مالی نیمسال تحصیلی 95-94

 آیین نامه نحوه دریافت شهریه


 

شماره حساب دانشگاه : بانک ملت-شعبه آبیک : 35555554/94