مقاله ها

معاونت دانشجویی و فرهنگی

فعالیت‌های مربوط به این معاونت عبارتند از:


 

مسئولین معاونت دانشجویی و فرهنگی:

معاون دانشجویی و فرهنگی : حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی

مدیر فرهنگی و فوق برنامه : محدثه رستگار

مدیر دانشجویی و خدمات رفاهی : فاطمه حسام

دفتر مشاوره برادران: دکتر حسین نژاد

دفتر مشاوره خواهران: لیلا احمدی

دفتر قرآن و عترت : محدثه رستگار

واحد تربیت بدنی : سیدزینب حسینی