مقاله ها

مرکز کاشانی شناسایی

مرکز کاشانی شناسی موسسه با همکاری جناب آقای دکتر محمد باقری فعالیتهای خود را آغاز نمود.

         دکتر محمد باقری:

 

در سال 1329 در رشت به دنیا آمدم و تا پایان دوره دبیرستان در آنجا ماندم. سپس در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف تهران (آریامهر سابق) به تحصیلات خود ادامه دادم. پس از پایان دوره دانشگاه و گذراندن خدمت وظیفه، در مراكز مختلف دولتی و غیر دولتی به عنوان مهندس برق مشغول به كار شدم. در همین حین به فعالیتهای پژوهشی و ترویجی در زمینه ریاضیات، فیزیك و نجوم می‌پرداختم. ابتدا بیشتر در زمینه ترویج علوم كار می كردم، ولی بعدها فعالیت خود را بیشتر به تاریخ علوم، بویژه ریاضیات و نجوم در ایران متمركز كردم.  

از سال 1372 كار مهندسی را رها كردم و یكسره به امر پژوهش پرداختم. اكنون سردبير مجله تاريخ علم هستم كه در پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران منتشر مي‌شود و عضو هيئت علمي اين پژوهشكده‌ام.

 

 برنامه‌های آتی مرکز کاشانی‌شناسی موسسه:

- ساخت ساعت آفتابی غیاث‌الدین جمشید کاشانی بر روی دیوار موسسه

- ترجمه و انتشار کتب غیاث‌الدین جمشید کاشانی

- ساخت لوح اتصالات غیاث‌الدین جمشید کاشانی

- برگزاری سمینارها و همایشهای کاشانی‌شناسی

- تشکیل انجمن کاشانی‌شناسی