مقاله ها

معاونت پژوهش و فناوری

این معاونت مسئولیت امور توسعه پژوهش و فناوری را عهده‌دار می‌باشد. فعالیت‌های مربوطه عبارتند از:

 

 

مسئولین معاونت پژوهش و فناوری :

معاون پژوهش و فناوری : دکترنظام الدین مهدوی امیری

مسئول واحد پژوهش و فناوری : معصومهمحمدی

کارشناس مرکز رشد : فاطمه فلاح

 

امور شبکه

مسئول انفورماتیک  : مهدی فلـاح

 

امور کتابخانه

مسئول کتابخانه : کولیوند