مقاله ها

قابل توجه دانشجویان کاردانی برق(تمام گرایش ها)

قابل توجه دانشجویان کاردانی برق(تمام گرایش ها) دوره های AVR و سیستم های حفاظتی امنیتی توسط انجمن علمی در موسسه برگزار می شود و این دوره به عنوان واحد کارآموزی دانشجویان محسوب می شود.

جهت ثبت نام به انجمن علمی مراجعه نمایید.