مقاله ها

اطلاعيه پذيرش براساس سوابق تحصیلی

 اطلاعيه پذيرش  براساس سوابق تحصیلی
   موسسه   آموزش   عالي غياث  الدين  جمشـيد  کاشـاني


به اطلاع کليه داوطلباني‌که موفق به قبولي در دانشگاه‌ها نشده‌اند مي‌رساند، موسسه غياث الدين جمشيد کاشاني براساس سوابق تحصیلی در مقاطع تحصيلي کارشناسي پيوسته، کارشناسي ناپيوسته و کارداني پيوسته بر اساس سوابق تحصیلی و با هماهنگی سازمان سنجش در رشته هاي زير ثبت نام به عمل مي‌آورد.  


جهت ثبت نام از تاريخ  01/07/95  حضورا به اين دانشگاه مراجعه نماييد.

کارشناسي پيوسته علوم کامپيوتر- مهندسي کامپيوتر -مهندسي برق  - مهندسي شهرسازي - مهندسي صنايع - مهندسي عمران-مهندسي مکانيک- حسابداري
کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي الکترونيک-مهندسي تکنولوژي برق قدرت- مهندسي تکنولوژي کنترل ابزار دقيق- مهندسي تکنولوژي مخابرات انتقال- مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات ICT - مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر- علمي کاربردي معماري- مهندسي شهرسازي- مهندسي اجرايي عمران
کارداني پيوسته الکترونيک عمومي- تاسيسات الکتريکي- برق صنعتي- نرم افزار کامپيوتر- ساخت و توليد ماشين ابزار- طراحي صنعتي- کارهاي عمومي ساحتمان – معماري- حسابداري بازرگاني