مقاله ها

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

فعالیت‌های این معاونت عبارتند از :

 

 

مسئولین معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی : 

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی: دکتر فرزاد اسکندری

مدیر کل آموزش : پرستو حاتمی

مسئول اداره خدمات آموزش : زینب قاسمی

کارشناس آموزش  : مهرناز محرابی 

کارشناس آموزش  : صابر امینی 

کارشناس آموزش : عاطفه قربانی

کارشناس آموزش : سمانه حسین دوست

مسئول تحصیلات تکمیلی :مژگان محمدی

کارشناس قسمت تحصیلات تکمیلی : سمیرا خردمند

مسئول اداره پذیرش و فارغ التحصیلان : مجید فتاحی

کارشناس اداره پذیرش :حمید موسوی

کارشناس اداره پذیرش : فاطمه حسینی

مسئول امور اساتید: محمد مهدی نادری تبار

مسئول کارگاههای کامپیوتر : نسرین خیل نژاد 

مسئول آزمایشگاههای برق : فاطمه جباری مقدم