مقاله ها

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

فعالیت‌های این معاونت عبارتند از :

 

 

مسئولین معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی : 

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی: دکتر فرزاد اسکندری

مدیر کل آموزش : پرستو حاتمی

مسئول اداره خدمات آموزش : زینب قاسمی

کارشناس آموزش : مژگان محمدی

کارشناس آموزش  : مهرناز محرابی 

کارشناس آموزش  : صابر امینی 

کارشناس آموزش : فاطمه حسینی

کارشناس آموزش : عاطفه قربانی

کارشناس آموزش : سمانه حسین دوست

کارشناس آموزش : سمیرا خردمند

مسئول کارگاههای کامپیوتر : نسرین خیل نژاد 

مسئول آزمایشگاههای برق : فاطمه جباری مقدم

کارشناس اداره پذیرش : فاطمه حسینی

کارشناس اداره پذیرش : مجید فتاحی

مسئول فارغ التحصیلان : زهرا امیری

مسئول امور اساتید: محمد مهدی نادری تبار

کارشناس امور اساتید:حمید موسوی

مسئول تحصیلات تکمیلی : کبری آسایش