مقاله ها

دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی جمهوری اسلامی ایران

دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی جمهوری اسلامی ایران، در چهار بخش کتاب، پایان نامه، مقاله نویسی و طرح پژوهشی با محوریت قرآن کریم و فرهنگ انقلاب برگزار می شود.

از اساتید و دانشجویان علاقه مند دعوت می شود مقالات و دیگر آثار علمی خود را تا 20 آبان ماه 1395 به دبیرخانه همایش تحویل دهند. پوستر همایش و موضوعات آن پیوست می باشد.