مقاله ها

اطلاعیه کلاس ها

 

کـلـاس هایـی که تـشـکیل نـمی شود

نام درس

نام استاد

تاریخ 

توضیحات

 
 
   
 

 

   

 

کـلــاس هـای جـبـرانـی

 نام استاد

نام درس

تاریخ جبرانی

توضیحات

 

حسام ابراهيم الکترونيک صنعتي 1397/05/22 کلاس       8 الي 14
نورياني هاجر رياضي عمومي(1) 1397/05/23 کلاس       8 الي 14
ياسمي ماندانا زبان فارسي 1397/05/23 کلاس 212 --- 8 الي 14
رجبي بهزاد الکترونيک3 1397/05/24 کلاس        8 الي 14
احمدي رضا طراحي ايجاد صنايع 1397/05/25 کلاس     8 الي 14

 

******