مقاله ها

اطلاعیه کلاس ها

 

کـلـاس هایـی که تـشـکیل نـمی شود

نام درس

نام استاد

تاریخ 

توضیحات

       
 
استاد مینا دهقانزاده ۲۲ اسفند
استاد بابک جعفرزاداسلامی ۲۲ اسفند

 

کـلــاس هـای جـبـرانـی

 نام استاد

نام درس

تاریخ جبرانی

توضیحات

ایزدی  راد رقیه مهندسی محیط زیست 1396/12/20 کلاس 202--10 الی 12
حمید اکبری معلم مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 1396/12/17 کلاس 202--15 الی 18
بخشايش بهاره رياضيات گسسته 1396/12/14 کلاس 410 --- 12:30 الي 15:30
جوانمرد مریم کارگاه شهرسازی 1396/12/15 کلاس 210 --- 8 الي 12
دهقان زاده مينا تکنولوژي و کارگاه قالب سازي 1396/12/14 کارگاه ارشد 8 الي 12
دهقان زاده مينا طراحي و ساخت قيد و بند ها 1396/12/14 کلاس 205 --- 14:15 الي 17
دهقان زاده مينا اصول عمليات حرارتي 1396/12/14 کارگاه ارشد 12 الي 13:45
 

******