مقاله ها

اطلاعیه کلاس ها

 

کـلـاس هایـی که تـشـکیل نـمی شود

نام درس

نام استاد

تاریخ 

توضیحات

کلیه کلاس ها استادلیدا فرج پور 6 دیماه  
کلیه کلاس ها استاد مریم محمدی نقدلو 5-8-12-15-16 دیماه  
کلیه کلاس ها استاد مریم پناهی  13دیماه  
کلیه کلاس ها استاد محمدرضا بیاتی 9 دیماه  و 16 دیماه  
کلیه کلاس ها استادخانم طاهایی 13 دیماه 12 دیماه کلاس ها تشکیل می شود.
کلیه کلاس ها استادآقای قربانی 12 دیماه  
کلیه کلاس ها استادخانم طاهایی 7دیماه ساعت 8 الی 11

 

کـلــاس هـای جـبـرانـی

 نام استاد

نام درس

تاریخ جبرانی

توضیحات

نامدار مريم مدارهاي مخابراتي 1395/10/08 کلاس 211 --- 15:30 الي 17:30
محمدي فر حسن مکانيک کاربردي 1395/10/08 کلاس 517 -- 8 الي 9:45
محمدي فر حسن مکانيک کاربردي 1395/10/08 کلاس 517--- 16 الي 17:45
مرزبان شاهرخ تئوري پيشرفته مخابرات I 1395/10/11 کلاس  103  از ساعت  8 الي 10:45
مرزبان شاهرخ فرآيندهاي تصادفي I 1395/10/11 کلاس 103  از ساعت 10:45 الي 13:45
مرزبان شاهرخ تئوري اطلاعات و کدنيک1 I 1395/10/11 کلاس 103 از ساعت 13:45 الي 16:30
تقيا پژمان تحليل سازه ها 1 1395/10/09 کلاس 501 --- 8 الي 9:45
مرادي مهدي برنامه نويسي ماشين هاي کنترل عددي 1395/10/09 کلاس 516  ---- 13 الي 17:30
کريمي الهام ساختمان‌ هاي داده 1395/09/23 کلاس 506 --- 10:45 الي 13:45
دشتگرد سميه مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري 1395/09/24 کلاس 516 --- 8 الي 10:30
دشتگرد سميه روش تحقيق در شهرسازي 1395/09/24 کلاس 516 --- 10:30 الي 13
حسيني سيده زينب تربيت بدني(1) 1395/09/24 سالن غياث--- 16 الي 17:30
متولي زويا رياضي2 1395/09/25 کلاس 521 --- 8 الي 11
کريمي الهام ساختمان‌ هاي داده 1395/09/25 کلاس 517 --- 13:30 الي 16:30
جعفري سعيد آمار و احتمال مهندسي 1395/09/28 کلاس 404 --- 15:30 الي  17
توفيقي محمدحسين آزمايشگاه الکترونيک عمومي 1395/09/28 آز مخابرات 1--- 16:30 الي 17:30
محمدي نقدلو مريم حسابرسي1 1395/09/29 کلاس 511 --- 8 الي 10:45
محمدي نقدلو مريم حسابرسي1 1395/09/29 کلاس 511 ---- 10:45 الي 14
سهلورد نگين زبان تخصصي نرم افزار 1395/10/05 کلاس 111 --- 16 الي 17:15
جمالي مهديه ترسيم پيشرفته 1395/10/08 کلاس 518 --- 8 الي 12:30
جمالي مهديه مدل هاي کمي در شهرسازي 1395/10/08 کلاس 518 --- 12:45 الي 14:30
دل آرام پريسا نقشه کشي تخصصي(3) 1395/10/30 کلاس 517 --- 8 الي 13
پورفلاح محسن کنترل توان راکتيو 1395/10/08 کلاس 513 --- 13:30 الي 16:30
رضواني فر احسان ميکروپروسسورها 1395/10/09 کارگاه کامپيوتر 1 --- 8 الي 10:45
رحيمي مهربان حميد طراحي معماري (5) 1395/10/09 آتليه 4 --- 8 الي 15
پورفلاح محسن ماشينهاي الکتريکي2 1395/10/09 سالن کنفرانس---- 10:45 الي 13:45
طاهائي سيده انسيه تحقيق در عمليات 1395/10/09 کلاس 523 --- 11 الي 17
متولي زويا رياضي2 1395/10/09 کلاس 521 --- 8 الي 11 ----- کلاس 520 --- 11 الي 17:30
آسايش کبري کارگاه طراحي صفحات وب 1395/10/02 کلاس 512 --- 14 الي 16
آقارفيعي محمدهادي رياضي عمومي 1 1395/10/02 کلاس 505 --- 15:30 الي 17
جمشيدي محسن روشهاي تعمير و نگهداري ساختمان 1395/10/02 کلاس 520---- 10 الي 12
جمشيدي محسن روشهاي اجراي ساختمان 1395/10/02 کلاس 521 --- 13 الي 17
قنبري محمد مخابرات ديجيتال 1395/10/02 آز الکترونيک 3 ---- 12 الي 17:30
زماني علي رياضي کاربردي 1395/10/06 کلاس 508 --- 8 الي 10
علي اکبري امير مکانيک ساختمان 1395/10/07 کلاس 517 --- 8:30 الي 10
بابازاده منا زبان فارسي 1395/10/08 کلاس 508 --- 14 الي 17
بام نشين مرتضي بارگذاري 1395/10/08 کلاس 519 --- 12:45 الي 17:30
کرمي سمانه محاسبات ساختمانهاي فلزي 1395/10/08 کلاس 206 ---- 14 الي 16
پياده کوهسار مرتضي هوش مصنوعي پيشرفته 1395/10/08 کلاس 519 --- 8 الي 13
نصيري مجد سعيد جغرافياي شهري 1395/10/09 کلاس 522 --- 12 الي 17
پياده کوهسار مرتضي هوش مصنوعي پيشرفته 1395/10/09 کلاس 213 --- 16 الي 17:30

**************************************************************

***************************************************************