مقاله ها

اطلاعیه کلاس ها

 

کـلـاس هایـی که تـشـکیل نـمی شود

نام درس

نام استاد

تاریخ 

توضیحات

کلیه کلاس ها داود قربانی 9 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استادسمانه کرمی 11 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استاد فاطمه ربانی 9 اسفندماه  
       
       
       

 

کـلــاس هـای جـبـرانـی

 نام استاد

نام درس

تاریخ جبرانی

توضیحات

       
       
       

**************************************************************

***************************************************************