مقاله ها

اطلاعيه کارت ورود به جلسه امتحان

*اطلاعیه مالی *

دانشجویان گرامی:

باتوجه به نزدیک شدن زمان امتحانات ترم تابستان هرچه سریعتر نسبت به تسویه بدهی و دریافت کارت امتحان از طریق پرتال آموزش اقدام نمایید.

*داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است*