مقاله ها

نکاتی که دانشجویان قبل از جلسه دفاع باید رعایت نمایند

  نکات مربوط به قبل و بعد از جلسه دفاع

 دانشجوياني که داراي نقص مدرک و بدهکاري باشند به آنها اجازه دفاع داده نمي شود.

دارا بودن معدل کل بالاي 14 قيل از دفاع براي دانشجويان الزامي مي باشد  در غير اينصورت به آنها اجازه دفاع داده نمي شود.

1-پر کردن فرم اعلام آمادگي دفاع و فرم تعهد نامه در حضور استاد راهنما و تاييد فرم توسط مديرگروه مربوطه و تحويل آن به تحصيلات تکميلي حداقل 15 روز قبل از تاريخ مشخص شده.

2-پر کردن فرم تسويه حساب ماليقبل از دفاع که در بخش فرم هاي تحصيلات تکميلي موجود است.

3- پرينت گرفتن از پايان نامه ( با رعايت نکاتي درباره نحوه نگارش پايان نامه که در بخش فرم هاي تحصيلات تکميلي موجود است) و تحويل پايان نامه به داوران يک هفته قبل از دفاع.

4-قرار دادن فرم تاييد پايان نامه(اصالت اثر)در نسخه تحويلي به داور قبل از دفاع  و همچنين در کليه نسخه هاي صحافي پايان نامه بعد از دفاع.

5-تحويل فرم تاييديه اصلاحاتمربوط به پايان نامه پس از دفاع که در بخش فرم هاي تحصيلات تکميلي موجود است.

6- دريافت صورتجلسه دفاعاز قسمت تحصيلات تکميلي(خانم محمدي-خانم خردمند) جهت قراردادن در نسخه صحافي (قابل ذکر است بعد از جلسه دفاع دانشجو ملزم مي باشد اصلاحات مربوط به پايان نامه خود را که توسط اعضاء هيات داوران اعلام گرديده بود، انجام داده و پس از آن فرم تاييديه اصلاحات پايان نامه خود را به امضاء استاد راهنما مربوطه رسانده و جهت دريافت صورتجلسه دفاع جهت قراردادن در صحافي به تحصيلات تکميلي مراجعه نموده )

7- ثبت فايل مربوط به پايان نامه اصلاح شده و مورد تاييد استاد راهنما پس از دفاع در سايت ايرانداک  به نشاني زير

ثبت پايان نامه و دريافت کد رهگيري   http://www.irandoc.ac.ir/

 

 دانشجو حداکثر يک ماه پس از تاريخ دفاع فرصت دارد اصلاحات مربوط به پايان نامه را انجام دهد و فرم تحويل صحافي خود را در اختيارامور تحصيلات تکميلي قرار دهد در غير اينصورت عواقب ناشي از عدم فارغ التحصيلي به عهده شخص دانشجو مي باشد.