مقاله ها

نکاتی که دانشجویان قبل از جلسه دفاع باید رعایت نمایند

نکاتی که دانشجویان قبل از جلسه دفاع و بعد از آن  باید  رعایت کنند:

 

1-پر کردن فرم آمادگی دفاع در حضور استاد راهنما و تایید فرم توسط مدیرگروه مربوطه و تحویل  آن به تحصیلات تکمیلی حداقل 10 روز قبل از تاریخ مشخص شده.

2-پر کردن فرم تسویه حساب قبل از دفاع که در بخش فرم های تحصیلات تکمیلی موجود است.

3- پرینت گرفتن از پایان نامه ( با رعایت نکاتی درباره نحوه نگارش پایان نامه که در بخش  فرم های تحصیلات تکمیلی موجود است) و تحویل پایان نامه به داوران یک هفته قبل از دفاع

4-قرار دادن فرم  تایید پایان نامه(اصالت اثر)در نسخه تحویلی به داور قبل از دفاع  و همچنین در کلیه نسخه های صحافی پایان نامه بعد از دفاع

5-تحویل گرفتن صورتجلسه دفاع از واحد تحصیلات تکمیلی(خانم محمدی-خانم خردمند) بعد از جلسه دفاع جهت قرار دادن در صحافی.