مقاله ها

آیین نامه نحوه دریافت شهریه

به نام خدا

دانشجویان گرامی لطفاً موارد ذیل را با دقت مطالعه نموده و از مراجعه خودداری فرمایید.

 

آیین نامه نحوه دریافت شهریه  برای بخش مالی در ترم 941

1. دانشجوی مهمان در طول دوره مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت  به موسسه مبدا و شهریه متغیر به موسسه مقصد اقدام کند.

2. دانشجوی انتقالی یا منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر ( در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف 16 واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 8 واحد نظری ) را به موسسه مبدا پرداخت کند.

تبصره :چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از ثبت نام و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید .شهریه پرداختی آن نیمسال , به عنوان هزینه انصراف محسوب می شود.

3. استفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد برابر ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی مستلزم پرداخت نصف شهریه ثابت توسط دانشجو خواهد بود.

4. در صورت در خواست دانشجو مبنی بر معادل سازی سوابق تحصیلی, به ازای هر یک از واحد های قابل قبول , پنج درصد شهریه ثابت آن نیمسال را به موسسه پرداخت کند.

5.در صورتی که حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی , قبل از زمان حذف و اضافه همان نیمسال باشد شهریه ثابت غیر قابل برگشت می باشد.

 

                                                                                                               باتشکر واحد مالی دانشجویی