مقاله ها

جهت چاپ در نشریه دانشگاه

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان عزیز و علاقه مند می رساند،آثار خود را در زمینه شعر، داستان کوتاه، دل نوشته و یا مقاله جهت چاپ در نشریه موسسه به واحد دانشجویی وفرهنگی تحویل دهید.

 

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیریت فرهنگی و فوق برنامه