مقاله ها

متقاضی وام صندوق رفاه دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام صندوق رفاه:
باتوجه به استقبال متقاضیان وام و محدودیت اعتبار صندوق رفاه از مورخه95/10/27 به ثبت نام وام دانشجویی در سامانه صندوق رفاه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

مدیر دانشجویی وخدمات رفاهی

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایتطراحی وب سایتسئوسئو سایتبهینه سازی سایتوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریوکیل دادگستریوکیل پایه یکوکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیلوکالتوکیل دادگستری