مقاله ها

مدارک مورد نیاز جهت دریافت دانشنامه

مدارک مورد نیاز جهت دریافت دانشنامه (اصل مدرک)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت دانشنامه :

1-اصل گواهی موقت صادر شده این موسسه

2-دانشنامه مقطع قبل (برای مقطع کارشناسی ناپیوسته)

3-نداشتن وام و تعهد خدمت

4-روشن بودن وضعیت نظام وظیفه برای دانش آموختگان پسر (همراه داشتن یکی از مدارک زیر برای فارغ التحصیلان پسر)

- کارت پایان خدمت (یا معافیت)

 - گواهی اشتغال به تحصیل مقطع بالاتر همراه کد و تاریخ معافیت تحصیلی

- گواهی اشتغال به خدمت به نام موسسه

- برگه سبز اعزام به خدمت

5- جهت دریافت دانشنامه مبلغ 40 هزار تومان دریافت می گردد


 * در صورت نداشتن دانشنامه مقطع قبلی لازم است پس از اطمینان از صدور اصل مدرک کاردانی در دانشگاه قبلی با وثیقه قراردان شناسنامه یا کارت ملی و دریافت گواهی موقت کاردانی از این موسسه و ارایه آن به دانشگاه مقطع قبل نسبت به  دریافت دانشنامه مقطع قبل( اصل مدرک کاردانی) اقدام نمایند.