مقاله ها

روزهای شنبه دانشگاه تعلطیل می باشد

 

 

به اطلاع کلیه دانشجویان و استادها می رساند روزهای شنبه دانشگاه تعلطیل می باشد و ساعت کار از یکشنبه تا پنچ شنبه بشرح زیر می باشد.

 

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 صبح تا 16بعداز ظهر