مدل سازی ریاضی در علوم فنی و مهندسی

 هیئت تحریریه

ارسال مقاله

داوران

ثبت نام و اشتراک

نشریات دیگر

امار و ارقام

اطلاعات تماس

نشریه توسط مؤسسه‌ی آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی به منظور ترویج دانش‌های بنیادی و فناوری‌های نوین در میان استادان و دانشجویان منتشر می‌شود و می‌تواند در سطحی گسترده اطلاعات مفیدی را برای جامعه‌ی علمی کشور فراهم آورد.

اهداف و زمینه‌ها

هدف این نشریه ترویج و بسط استفاده از علوم ریاضی شامل ریاضی کاربردی، آمار و علوم کامپیوتر در رشته‌های فنی و مهندسی اعم از مهندسی برق، کامپیوتر، عمران و ... می‌باشد. از این رو مقاله‌هایی که با استفاده از دانش موجود، در یک زمینه‌ی کاربردی به بررسی پرداخته باشند، قابل پذیرش خواهند بود.

 

 

مدیر مسئول دکتر اسدالله آسرایی (گروه ریاضی،دانشیار دانشگاه گیلان) 
سردبیر دکتر نظام الدین مهدوی امیری (گروه علوم ریاضی،استاد دانشگاه صنعتی شریف)