ایاب و ذهاب زمان امتحانات

مسئول سرویس ها آقای نوری: 09125680188 -- 09364365085
 
تهران
 
مکان حرکت
زمان حرکت-
شروع امتحان 8:30
زمان حرکت-
شروع امتحان11:30
زمان حرکت-
شروع امتحان 14:30
صادقیه
6:30 صبح
9:20 صبح
12:20
آزادی
6:30 صبح
---
---
ونک
6:5 صبح
---
---
رسالت
5:50 صبح
----
---
سیدخندان
6:00 صبح
---
---
شهرک غرب
6:15 صبح
---
---
 
کرج
 
مکان حرکت
زمان حرکت-
شروع امتحان 8:30
زمان حرکت-
شروع امتحان  11:30 
زمان حرکت-

شروع امتحان 14:30

فردیس
7:00
10
12:55
45 متری گلشهر
7:10
(چهارراه گلزار، روبرو سازمان انتقال خون)
10:10
(جنب اتوبان آخر دیوار بتنی)

13:5

(جنب اتوبان آخر دیوار بتنی)

حصارک
7:10
10:15   (زیرپل حصارک) 13:10   (زیرپل حصارک)