تماس با ما

دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

تصویر تماس

آدرس

  • آبیک - میدان مادر - بلوار نیایش - دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی
  • کد پستی : 3441356611

اطلاعات تماس

  • 028-32898511-15               32881201  -  32881207
  • 028-32881209

سایر اطلاعات

جهت ارتباط مستقیم ‌ابتدا عدد 8 را وارد کرده سپس داخلی موردنظر را طبق جدول زیر شماره‌گیری نمایید. 

مدیریت

داخلی

 

بخش آموزش

داخلی

دکتر مهری

دکتر تابش

دکتر اسکندری

دکتر آسرايی

خانم قديانی

دکتر آسرايی

خانم مهدوی مقدم

201

202

203

204

206

207

208

 

خانم قربانی

خانم قاسمی

خانم

خانم محرابی

خانم محمدی

خانم حسین دوست

آقای امینی

آقای 

آقای نادری(مسئول اساتید)

خانم خیل نژاد   

211

212

213

214

215

216

217

218

219

249

فرهنگی‌و حراست

 داخلی

 

  بخش دانشکده ها

 داخلی

حاج آقا حسينی  

نگهبانی                

حراست آقای صادقی

خانم نصیری

221

222

223

224

 

دانشکده برق

دانشکده ریاضی

دانشکده کامپیوتر

دانشکده عمران-معماری

231

232

233

234

پژوهش‌و فناوری

 داخلی

 

بخش فارغ التحصیلان

 داخلی

خانم‌محمدی      

آقای‌ فلاح    

       

 

خانم صالحی

241

242

226

235

243

 

خانم فتاحی          

خانم فلاح   

خانم حسینی             

251

253

254

مالی و دانشجویی

 داخلی

 

توسعه مدیریت و منابع

داخلی

خانم فلاح نژاد

266

 

 

 

مهندس جهانبخت 

آقای‌ویسی

خانم بابایی

261

262

265

 

 

 

 

فرم تماس

قسمتهای ضروری*