تماس با ما

دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

تصویر تماس

آدرس

  • آبیک - شهرک دانشگاهی اندیشه-بلوار دانش - دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی
  • کد پستی : 3441356611

اطلاعات تماس

  • 028-32898511-15               32881201  -  32881207
  • 028-32884087

سایر اطلاعات

جهت ارتباط مستقیم ‌ابتدا عدد 8 را وارد کرده سپس داخلی موردنظر را طبق جدول زیر شماره‌گیری نمایید. 

مدیریت

داخلی

 

بخش آموزش

داخلی

دکتر مهری

دکتر تابش

دکتر اسکندری

دکتر آسرايی

خانم قديانی

دکتر آسرايی

خانم مهدوی مقدم

201

202

203

204

206

207

208

 

آقای علیزاده

خانم خیل نژاد

خانم محرابی

خانم محمدی

خانم حسین دوست

آقای امینی

آقای نادری(مسئول اساتید)

خانم خیل نژاد   

خانم پهلوانی

خانم خردمند

211

212

214

215

216

217

219

249

238

252

فرهنگی‌و حراست

 داخلی

 

  بخش دانشکده ها

 داخلی

حاج آقا حسينی  

نگهبانی                

حراست آقای صادقی

خانم نصیری

221

222

223

224

 

دانشکده برق

دانشکده ریاضی

دانشکده کامپیوتر

دانشکده عمران-معماری

231

232

233

234

پژوهش‌و فناوری

 داخلی

 

بخش فارغ التحصیلان

 داخلی

 

آقای‌ فلاح    

       

خانم زمانی

خانم صالحی

241

242

 

236

243

 

آقای فتاحی          

خانم فلاح   

خانم حسینی             

251

253

254

مالی و دانشجویی

 داخلی

 

توسعه مدیریت و منابع

داخلی

خانم فلاح نژاد

266

 

 

 

 

آقای‌ویسی

خانم بابایی

261

262

265

 

پژوهشکده مطالعات کارآفرینی

3288-4034

تدارکات و پشتیبانی 

3288-4035

فکس

3288-4035

معاونت آموزشی و پژوهشی

3288-4082

معاونت فرهنگی

3288-4083

حراست

3288-4084

حسابداری

3288-4085

مالی دانشجویی

3288-4086

امور فرهنگی

3288-4087

پذیرش و فارغ التحصیلان

3288-4088

آموزش

3288-4089

پاسخگویی به دانشجویان آبــا

3288-4090

مدیریت

3288-4091

 

 

 

 

فرم تماس

قسمتهای ضروری*