گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : -
كد :6

کسب مجوز دانش بنیان توسط شرکت سرافراز آرین جهان آراد

شرکت سرافراز آرین جهان آراد، یکی از واحدهای فناور مستقر درمرکز رشد دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی موفق به کسب مجوز دانش بنیان از پارک علم و فناوری استان قزوین شد.