گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 19 مهر, پنجشنبه
كد :7

نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان آبا

دانشجویان موظف هستند پایان نامه خود را طبق Template و شیوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه کاشانی تکمیل و بعد از تایید مسئول کتابخانه صحافی نمایند.
در صورت عدم تطابق فایل word و  pdf و صحافی پایان نامه با شیوه نگارش دانشگاه، مسئولیت آن به عهده دانشجو می باشد و مسئول کتابخانه می تواند آن را جهت  اصلاح مجدد به دانشجو برگرداند.
آیین نامه نگارش، نمونه قالب پایان نامه و فرم اصالت اثر بر روی سایت دانشگاه موجود می باشد.