دسترسی سریع
رشته های مقطع کاردانی 
  1. ساختمان_کارهاي عمومي ساختمان
  2. ساخت و توليد_قالبسازي
  3. ساخت و توليد_ماشين ابزار
  4. علمي کاربردي نقشه برداري
  5. نقشه کشي عمومي_نقشه کشي و طراحي صنعتي
  6. نقشه کشي معماري _ معماري
  7. تقشه کشي و طراحي صنعتي

 
اخبار دانشکده عمران و مکانیک